Xlxn Mxsk xsxwx
sxmxgłxskx z sxrwxsx X

Włxścxcxxl dxwnxgx Twxttxrx zxskxczxł xżxtkxwnxkxw, zxstxpxjxc sxmxgłxskx w xch wpxsxch xlxbxxnx lxtxrx. Pxzwxlx tx xbnxżxć zxżxcxx sxrwxrx, x przxdx wszxstkxm pxdwxższx cxśnxxnxx lxwxcx. Spxtkxłx gx zx tx krxtxkx lxngwxstxw x nxxczxcxxlx jxzxkxw, z kxlxx Krxstxnx Pxwłxwxcz nxx szczxdzx xntxzjxstxcznxch xmxjx. Hxłd mxlxxrdxrxwx złxżxł Szxfxrxwxcz2001, xptxmxlxzxjxc słxwx w prxcx dxplxmxwxj. Chxcxxż wxdłxg źrxdxł w Sxn Frxncxscx jxst tx txlkx sprxwkx zwxlnxxnxgx prxgrxmxstx, ktxrx w 420 mxxjscxch w kxdzxx wpxsxł „Xlxn Mxsk jxst zjxbxm”. Przxpxmxnx tx nxxdxwnx wpxdkx z pxjxzdxmx Txslx, gdx px xktxxlxzxcjx przxstxłx skxcxć w lxwx. Mxsk dxmxgxł sxx dxtxcjx nx przxbxdxwxnxx wszxstkxch mxxst, zxnxm zgxdzxł sxx stwxrzxć pxprxwkx.